آموزش ساخت جعبه کادو قلب

آموزش ساخت جعبه کادو قلب

6.تیر.1398 | خلاقیت و کاردستی | 4 مشاهده

جعبه هدیه عاشقانه درست کنیم.

بیشتر بخوانید
آموزش ساخت شیر کاغذی

آموزش ساخت شیر کاغذی

6.تیر.1398 | خلاقیت و کاردستی | 37 مشاهده

با کاغذ رنگی شیر کاغذی بسازیم.

بیشتر بخوانید
آموزش تزیین کدو هالووین

آموزش تزیین کدو هالووین

5.تیر.1398 | خلاقیت و کاردستی | 23 مشاهده

کدو مخصوص جشن هالووین تزیین کنیم.

بیشتر بخوانید
آموزش ساخت روح با کاغذ

آموزش ساخت روح با کاغذ

5.تیر.1398 | خلاقیت و کاردستی | 19 مشاهده

با بشقاب یک بار مصرف روح کاغذی بسازیم.

بیشتر بخوانید
آموزش ساخت خفاش

آموزش ساخت خفاش

5.تیر.1398 | خلاقیت و کاردستی | 14 مشاهده

با رول دستمال کاغذی یک خفاش بسازیم.

بیشتر بخوانید
آموزش ساخت خفاش

آموزش ساخت خفاش

5.تیر.1398 | خلاقیت و کاردستی | 26 مشاهده

با شانه تخم مرغ یک خفاش بسازیم.

بیشتر بخوانید
آموزش ساخت گیر سر

آموزش ساخت گیر سر

5.تیر.1398 | خلاقیت و کاردستی | 22 مشاهده

با خمیر عروسک سازی گیر سر تزیین کنیم.

بیشتر بخوانید
آموزش ساخت کارت پستال گل

آموزش ساخت کارت پستال گل

4.تیر.1398 | خلاقیت و کاردستی | 22 مشاهده

با کاغذهای رنگی یک کارت پستال گل درست کنیم.

بیشتر بخوانید
آموزش ساخت خورشید کاغذی

آموزش ساخت خورشید کاغذی

4.تیر.1398 | خلاقیت و کاردستی | 25 مشاهده

نشان خورشید کاغذی درست کنیم.

بیشتر بخوانید
آموزش ساخت بند عینک

آموزش ساخت بند عینک

3.تیر.1398 | خلاقیت و کاردستی | 31 مشاهده

با کاغذ رنگی بند عینک زیبا بسازیم.

بیشتر بخوانید
آموزش ساخت جعبه هدیه

آموزش ساخت جعبه هدیه

3.تیر.1398 | خلاقیت و کاردستی | 28 مشاهده

با برش های کاغذ رنگی جعبه هدیه کاغذی درست کنیم.

بیشتر بخوانید
آموزش ساخت قورباغه

آموزش ساخت قورباغه

3.تیر.1398 | خلاقیت و کاردستی | 31 مشاهده

با استفاده از نخ و کاغذ یک قورباغه کاغذی بسازیم.

بیشتر بخوانید