خط کشی‌های متفاوت عابر پیاده – نگاهی خلاقانه به خطوط عابر پیاده

خط کشی‌های متفاوت عابر پیاده – یکی از راه های کم هزینه و پر بازده در راستای بروز نمایه های خلاقیت شهری، استفاده از طرح های جدید برای در هم شکستن کلیشه های طراحی علائم راهنمایی و رانندگی است.
بیشتر بخوانید
ایران پرج