آموزش حذف فرمت در MicroSoft Word هنگام paste از هرمنبعی

زمانی که شما از هر منبعی مثل یک داکیومنت یا صفحه اینترنتی مثل سایت ایران پرج یک متن را به Microsoft Word کپی می کنید Word فرمت متن شما را نگه می دارد (فرمت نیز کپی می شود) مثلا قسمتی از متن شما Bold و قسمتی دیگر به یک رنگ مثل قرمز ظاهر می شود.
بیشتر بخوانید
ایران پرج