آموزش آنلاین به زبان ساده

مرجع آموزش آنلاین ایران پرج

آموزش آنلاین به زبان ساده

مرجع آموزش آنلاین ایران پرج

در این آموزش با کلمات رزرو شده و شناسه ها در زبان پایتون آشنا می شیم.

 

کلمات کلیدی همان کلمات رزرو شده در پایتون هستن.

ما نمی تونیم از این کلمات برای نامگذاری نام متغیر، نام تابع یا هر شناسه دیگری استفاده کنیم.

 

در پایتون کلمات کلیدی به بزرگی و کوچکی حروف حساسن که بهشون میگیم : sensitive

 

تمام کلمات کلید جز True و False و None همه با حروف کوچک هستن. اولین حرف این سه تا بزرگه.

 

 

 

False await else import pass
None break except in raise
True class finally is return
and continue for lambda try
as def from nonlocal while
assert del global not with
async elif if or yield

 

 

شناسه های پایتون

نامی که به کلاس، تابع و متغیر می دیم رو شناسه می گیم که باعث میشه از هم تمایزشون بدیم.

 

برای نوشتن شناسه های قانونشونو باید رعایت کنیم

 

شناسه ها می تونن
a تا z
A تا Z
۰ تا ۹
_ (زیر خط)
باشند.

 

بدونیم نمی شه با یک عدد شناسه رو تعریف کرد و همچنین نمی شه از کلمات کلیدی برای تعریف شناسه استفاده کرد.

 

global = 1

 

خروجی:(خطا میده)

 

 File "<interactive input>", line 1
  global = 1
      ^
SyntaxError: invalid syntax

 

همین طور نمیشه از نمادهای ! و @ و # و $ و % و … در تعریف شناسه استفاده کرد.

 

a@ = 0

 

خروجی:(خطا میده)

 

 File "<interactive input>", line 1
  a@ = 0
   ^
SyntaxError: invalid syntax

 

شناسه رو با هر طولی تعریف کرد.

نکته اینکه پایتون نسبت به حروف بزرگ و کوچک حساسه.

 

 

 

 

کلیه کدها تست شده در محیط پایتون هستن و می تونین با کپی کردن کدها اونا رو اجرا کنین.

 

 

 

 

 

آموزش پایتون
آموزش پایتون

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.