آموزش آنلاین به زبان ساده

مرجع آموزش آنلاین ایران پرج

آموزش آنلاین به زبان ساده

مرجع آموزش آنلاین ایران پرج

در این برنامه یاد می گیریم ریشه اعداد را در پایتون به دست بیاوریم.

 

مثال برای اعداد مثبت:

# Python Program to calculate the square root

# Note: change this value for a different result
num = 8 

# To take the input from the user
#num = float(input('Enter a number: '))

num_sqrt = num ** 0.5
print('The square root of %0.3f is %0.3f'%(num ,num_sqrt))

 

 

خروجی:

The square root of 8.000 is 2.828

 

در این برنامه عدد را در متغیر num ذخیره می کنیم و با استفاده از عملگر توان ** ریشه عدد را پیدا کردیم.

 

این برنامه برای اعداد منفی و اعداد مختلط به صورت زیر تغییر می کنه.

# Find square root of real or complex numbers
# Importing the complex math module
import cmath

num = 1+2j

# To take input from the user
#num = eval(input('Enter a number: '))

num_sqrt = cmath.sqrt(num)
print('The square root of {0} is {1:0.3f}+{2:0.3f}j'.format(num ,num_sqrt.real,num_sqrt.imag))

 

 

خروجی:

The square root of (1+2j) is 1.272+0.786j

 

در این برنامه از تابع sqrt() در ماژول cmath استفاده کردیم.

 

 

 

کلیه کدها تست شده در محیط پایتون هستن و می تونین با کپی کردن کدها اونا رو اجرا کنین.

 

 

 

 


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.