آموزش آنلاین به زبان ساده

مرجع آموزش آنلاین ایران پرج

آموزش آنلاین به زبان ساده

مرجع آموزش آنلاین ایران پرج

در این برنامه یاد می گیریم مساحت مثلث را محاسبه کنیم و نمایش دهیم.

 

اگر a و b و c سه ضلع یک مثلث باشند، سپس

 

s = (a+b+c)/2
area = √(s(s-a)*(s-b)*(s-c))

 

 

کد های برنامه:

 

# Python Program to find the area of triangle

a = 5
b = 6
c = 7

# Uncomment below to take inputs from the user
# a = float(input('Enter first side: '))
# b = float(input('Enter second side: '))
# c = float(input('Enter third side: '))

# calculate the semi-perimeter
s = (a + b + c) / 2

# calculate the area
area = (s*(s-a)*(s-b)*(s-c)) ** 0.5
print('The area of the triangle is %0.2f' %area)

 

خروجی:

 

The area of the triangle is 14.70

 

 

در این برنامه با استفاده از سه ضلع a و b و c مساحت مثلث را محاسبه کردیم.

اگه نیاز داریم که با استفاده از ورودی کاربر مساحت رو محاسبه کنیم از تابع input() استفاده می کنیم.

 

 

 

کلیه کدها تست شده در محیط پایتون هستن و می تونین با کپی کردن کدها اونا رو اجرا کنین.

 

 

 دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.