آموزش آنلاین به زبان ساده

مرجع آموزش آنلاین ایران پرج

آموزش آنلاین به زبان ساده

مرجع آموزش آنلاین ایران پرج

در این برنامه یاد می گیریم معادله درجه دوم را با زبان برنامه نویسی پایتون حل کنیم.

 

در این برنامه ضرایب a و b و c شناخته شده هست، ریشه های معادله درجه دوم را محاسبه می کنیم.

 

شکل استاندارد یک معادله درجه دوم:

 

ax2 + bx + c = 0, where
a, b and c are real numbers and
a ≠ ۰

 

جواب های یک معادله درجه دوم به روش زیر به دست میاد:

 

(-b ± (b ** 2 - 4 * a * c) ** 0.5) / (2 * a)

 

کد های برنامه:

 

# Solve the quadratic equation ax**2 + bx + c = 0

# import complex math module
import cmath

a = 1
b = 5
c = 6

# calculate the discriminant
d = (b**2) - (4*a*c)

# find two solutions
sol1 = (-b-cmath.sqrt(d))/(2*a)
sol2 = (-b+cmath.sqrt(d))/(2*a)

print('The solution are {0} and {1}'.format(sol1,sol2))

 

خروجی برنامه:

 

Enter a: 1
Enter b: 5
Enter c: 6
The solutions are (-3+0j) and (-2+0j)

 

 

 

در این برنامه از ماژول cmath برای به دست آوردن جذر استفاده کردیم.

 

 

 

 

کلیه کدها تست شده در محیط پایتون هستن و می تونین با کپی کردن کدها اونا رو اجرا کنین.

 

 

 

مرجع آموزش پایتون
مرجع آموزش پایتون

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.