ساخت ماسک چهارخانه

ساخت ماسک چهارخانه

فیلم آموزش ساخت ماسک چهارخانه در خانه.

هنری
مشاهده 0
0 ساعت قبل
ساخت ماسک پلیسه دار

ساخت ماسک پلیسه دار

فیلم آموزش ساخت ماسک پلیسه دار در خانه.

هنری
مشاهده 0
3 ساعت قبل
ساخت ماسک تکه دوزی شده

ساخت ماسک تکه دوزی شده

فیلم آموزش ساخت ماسک تکه دوزی شده در خانه.

هنری
مشاهده 13
6 ساعت قبل
ساخت فرشته کاغذی

ساخت فرشته کاغذی

آموزش ساخت فرشته با کاغذ

خلاقیت و کاردستی
مشاهده 13
7 ساعت قبل
ساخت ماسک دو دکمه

ساخت ماسک دو دکمه

فیلم آموزش ساخت ماسک دو دکمه در خانه.

هنری
مشاهده 17
9 ساعت قبل
ساخت ماسک دولایه

ساخت ماسک دولایه

فیلم آموزش ساخت ماسک دولایه در خانه.

هنری
مشاهده 18
12 ساعت قبل
آموزش نقاشی سلاح چوبی کلش رویال

آموزش نقاشی سلاح چوبی کلش رویال

فیلم آموزش نقاشی سلاح چوبی کلش رویال

آموزش نقاشی
مشاهده 20
12 ساعت قبل
ساخت ماسک دخترانه

ساخت ماسک دخترانه

فیلم آموزش ساخت ماسک دخترانه در خانه.

هنری
مشاهده 26
15 ساعت قبل
آموزش دوخت گلدوزی

آموزش دوخت گلدوزی

با استفاده از نخ و سوزن دوخت های ساده گلدوزی را بیاموزیم.

هنری
مشاهده 34
16 ساعت قبل
ساخت ماسک نگین دار

ساخت ماسک نگین دار

فیلم آموزش ساخت ماسک نگین دار در خانه.

هنری
مشاهده 31
18 ساعت قبل
ساخت ماسک چند سایزه

ساخت ماسک چند سایزه

فیلم آموزش ساخت ماسک چند سایزه در خانه.

هنری
مشاهده 32
21 ساعت قبل
ساخت ماسک دست دوز

ساخت ماسک دست دوز

فیلم آموزش ساخت ماسک دست دوز در خانه.

هنری
مشاهده 29
1 روز پیش