آموزش ساخت پرنده در قفس

آموزش ساخت پرنده در قفس

16.خرداد.1398 | خلاقیت و کاردستی | 891 مشاهده

ساخت یک پرنده و قفس را به صورت گام به گام یاد بگیریم.

بیشتر بخوانید
آموزش ساخت زنبوری

آموزش ساخت زنبوری

16.خرداد.1398 | خلاقیت و کاردستی | 1017 مشاهده

با کاغذ رنگی کندو زنبور بسازیم.

بیشتر بخوانید
آموزش ساخت اوریگامی خرس

آموزش ساخت اوریگامی خرس

15.خرداد.1398 | اوریگامی | 1152 مشاهده

یاد بگیریم با کاغذ یک خرس بسازیم.

بیشتر بخوانید
آموزش ساخت گوی تزیینی کاغذی

آموزش ساخت گوی تزیینی کاغذی

14.خرداد.1398 | خلاقیت و کاردستی | 1092 مشاهده

با تکه های کاغذی گوی کاغذی بسازیم.

بیشتر بخوانید
آموزش ساخت گوی برفی

آموزش ساخت گوی برفی

14.خرداد.1398 | خلاقیت و کاردستی | 1092 مشاهده

با وسایل دور ریختنی گوی برفی زیبایی بسازیم.

بیشتر بخوانید
آموزش ساخت شاخه درخت

آموزش ساخت شاخه درخت

13.خرداد.1398 | خلاقیت و کاردستی | 976 مشاهده

با کاغذهای رنگی تابلو شاخه درخت بسازیم.

بیشتر بخوانید
آموزش ساخت برگ کاغذی

آموزش ساخت برگ کاغذی

13.خرداد.1398 | خلاقیت و کاردستی | 1231 مشاهده

با استفاده از کاغذ برگ بسازیم.

بیشتر بخوانید
آموزش ساخت میوه کاغذی

آموزش ساخت میوه کاغذی

13.خرداد.1398 | خلاقیت و کاردستی | 1039 مشاهده

با کاغذ رنگی میوه های کاغذی بسازیم.

بیشتر بخوانید
آموزش خلاقیت با برگ درخت

آموزش خلاقیت با برگ درخت

13.خرداد.1398 | آموزش نقاشی | 1067 مشاهده

با کاغذ و برگ درخت نقاشی های هنرمندانه بکشیم.

بیشتر بخوانید
آموزش ساخت سبد پارچه ای

آموزش ساخت سبد پارچه ای

13.خرداد.1398 | خلاقیت و کاردستی | 1059 مشاهده

با تکه پارچه های دور ریختنی یک سبد بسازیم.

بیشتر بخوانید
آموزش ساخت فرشته کاغذی

آموزش ساخت فرشته کاغذی

13.خرداد.1398 | خلاقیت و کاردستی | 1134 مشاهده

با کاغذ شیرینی فرشته کاغذی بسازیم.

بیشتر بخوانید
آموزش ساخت فانوس دریایی

آموزش ساخت فانوس دریایی

12.خرداد.1398 | خلاقیت و کاردستی | 1308 مشاهده

با استفاده از کارتون و سیم یک فانوس بسازیم.

بیشتر بخوانید