آموزش ساخت تاج گل کریسمس

آموزش ساخت تاج گل کریسمس

23.خرداد.1398 | خلاقیت و کاردستی | 712 مشاهده

با حلقه و ماکارونی تاج گل بسازیم.

بیشتر بخوانید
آموزش ساخت کلاه جشن

آموزش ساخت کلاه جشن

23.خرداد.1398 | خلاقیت و کاردستی | 731 مشاهده

با بشقاب یک بار مصرف کلاه درست کنیم.

بیشتر بخوانید
آموزش ساخت تزیینات کریسمس

آموزش ساخت تزیینات کریسمس

23.خرداد.1398 | خلاقیت و کاردستی | 842 مشاهده

درخت کریسمس را تزیین کنیم.

بیشتر بخوانید
آموزش ساخت تزیینات کریسمس

آموزش ساخت تزیینات کریسمس

23.خرداد.1398 | خلاقیت و کاردستی | 704 مشاهده

درخت کریسمس را تزیین کنیم.

بیشتر بخوانید
آموزش ساخت کارت پستال درخت کریسمس

آموزش ساخت کارت پستال درخت کریسمس

23.خرداد.1398 | خلاقیت و کاردستی | 817 مشاهده

با کاغذ کارت پستال با طرح درخت کریسمس بسازیم.

بیشتر بخوانید
آموزش ساخت زنجیر کاغذ کشی

آموزش ساخت زنجیر کاغذ کشی

23.خرداد.1398 | خلاقیت و کاردستی | 849 مشاهده

با کاغذ کشی زنجیر کاغذی درست کنیم.

بیشتر بخوانید
آموزش ساخت زنجیر کاغذی

آموزش ساخت زنجیر کاغذی

23.خرداد.1398 | خلاقیت و کاردستی | 906 مشاهده

با کاغذ زنجیر کاغذی درست کنیم.

بیشتر بخوانید
آموزش ساخت کارت پستال

آموزش ساخت کارت پستال

22.خرداد.1398 | خلاقیت و کاردستی | 774 مشاهده

مراحل ساخت یک کارت پستال زیبا با استفاده از کاغذ را یاد بگیریم.

بیشتر بخوانید
آموزش ساخت تزیینات کریسمس

آموزش ساخت تزیینات کریسمس

22.خرداد.1398 | خلاقیت و کاردستی | 874 مشاهده

درخت کریسمس را تزیین کنیم.

بیشتر بخوانید
آموزش ساخت تزیینات کریسمس

آموزش ساخت تزیینات کریسمس

22.خرداد.1398 | خلاقیت و کاردستی | 803 مشاهده

درخت کریسمس را تزیین کنیم.

بیشتر بخوانید
آموزش ساخت تخت نوزاد با چوب بستنی

آموزش ساخت تخت نوزاد با چوب بستنی

22.خرداد.1398 | خلاقیت و کاردستی | 943 مشاهده

با چوب بستنی تخت خواب بسازیم.

بیشتر بخوانید
آموزش ساخت ریسمان کریسمس

آموزش ساخت ریسمان کریسمس

22.خرداد.1398 | خلاقیت و کاردستی | 798 مشاهده

با ماکارونی ریسمان درخت کریسمس درست کنیم.

بیشتر بخوانید