آموزش ساخت کارت پستال کودکانه

آموزش ساخت کارت پستال کودکانه

6.تیر.1398 | خلاقیت و کاردستی | 816 مشاهده

به کمک مقوا و کاغذ رنگی یک کارت پستال زیبا کودکانه درست کنیم.

بیشتر بخوانید
آموزش ساخت تاج شاه

آموزش ساخت تاج شاه

6.تیر.1398 | خلاقیت و کاردستی | 735 مشاهده

با ورق فویل تاج بسازیم.

بیشتر بخوانید
آموزش ساخت کالیدوسکوپ

آموزش ساخت کالیدوسکوپ

6.تیر.1398 | خلاقیت و کاردستی | 747 مشاهده

با رول دستمال کاغذی کالیدوسکوپ درست کنمی.

بیشتر بخوانید
آموزش ساخت قندیل یخ کریسمس

آموزش ساخت قندیل یخ کریسمس

6.تیر.1398 | خلاقیت و کاردستی | 832 مشاهده

با کاغذ کشی قند یخ درست کنیم.

بیشتر بخوانید
آموزش ساخت گردنبند با نخ

آموزش ساخت گردنبند با نخ

6.تیر.1398 | خلاقیت و کاردستی | 645 مشاهده

با استفاده از نخ گردنبند قلبی شکل درست کنیم.

بیشتر بخوانید
آموزش ساخت جعبه کادو قلب

آموزش ساخت جعبه کادو قلب

6.تیر.1398 | خلاقیت و کاردستی | 795 مشاهده

جعبه هدیه عاشقانه درست کنیم.

بیشتر بخوانید
آموزش ساخت شیر کاغذی

آموزش ساخت شیر کاغذی

6.تیر.1398 | خلاقیت و کاردستی | 783 مشاهده

با کاغذ رنگی شیر کاغذی بسازیم.

بیشتر بخوانید
آموزش تزیین کدو هالووین

آموزش تزیین کدو هالووین

5.تیر.1398 | خلاقیت و کاردستی | 910 مشاهده

کدو مخصوص جشن هالووین تزیین کنیم.

بیشتر بخوانید
آموزش ساخت روح با کاغذ

آموزش ساخت روح با کاغذ

5.تیر.1398 | خلاقیت و کاردستی | 863 مشاهده

با بشقاب یک بار مصرف روح کاغذی بسازیم.

بیشتر بخوانید
آموزش ساخت خفاش

آموزش ساخت خفاش

5.تیر.1398 | خلاقیت و کاردستی | 651 مشاهده

با رول دستمال کاغذی یک خفاش بسازیم.

بیشتر بخوانید
آموزش ساخت خفاش

آموزش ساخت خفاش

5.تیر.1398 | خلاقیت و کاردستی | 694 مشاهده

با شانه تخم مرغ یک خفاش بسازیم.

بیشتر بخوانید
آموزش ساخت گیر سر

آموزش ساخت گیر سر

5.تیر.1398 | خلاقیت و کاردستی | 897 مشاهده

با خمیر عروسک سازی گیر سر تزیین کنیم.

بیشتر بخوانید