• قفل بی کلید

    Nokē بیش از یک چهره زیبا است - این یک قفل هوشمند است. Nokē به طور خودکار گوشی هوشمند خود را با بلوتوث ۴٫۰ ...

    Nokē بیش از یک چهره زیبا است - این یک قفل هوشمند است. Nokē به طور خودکار گوشی هوشمند خود را با بلوتوث ۴٫۰ پیدا کرده و متصل می کند. به جای حمل کلید های سنگین و زیاد، به سادگی به noke خود راه بروید، دکم ...

    بیشتر بخوانید
ایران پرج