فیلم آموزشی شش کاربردی خمیردندان – خلاقیت با وسایل دور ریختنی

فیلم آموزشی شش کاربردی خمیردندان – خلاقیت با وسایل دور ریختنی – خمیردندان ماده‌ای است شوینده، جرم زدا و گاه ضد عفونی کننده که به شکل خمیر و بیشتر در بسته‌هایی استوانه‌ای شکل قرار داده شده‌است. با فشردن آن، مادهٔ خمیردندان خارج می‌شود که با کمک مسواک برای پاک کردن دندان، بین دندان‌ها و دهان ....
بیشتر بخوانید
فیلم آموزشی شش شعبده بازی ساده – خلاقیت با وسایل دور ریختنی

فیلم آموزشی شش شعبده بازی ساده – خلاقیت با وسایل دور ریختنی – تردستی یا چشم‌بندی یا شعبده فنّی ست برای نمودن اثری عجیب به حواسّ انسان‌ها به روش خاص. چه مرموز و چه با روش‌های فیزیکی؛ چه بر ذهن اثر گذارد و چه بر چشم و گوش و حواس.
بیشتر بخوانید
فیلم آموزشی پنج خلاقیت با بطری نوشابه دو – خلاقیت با وسایل دور ریختنی

فیلم آموزشی پنج خلاقیت با بطری نوشابه دو – خلاقیت با وسایل دور ریختنی – بطری پلاستیکی نوعی بطری است که از پلاستیک تولید می‌شود. بطری‌های پلاستیکی معمولاً برای ذخیره مایعاتی مانند آب، نوشیدنی‌های گازدار، روغن موتور، روغن آشپزی، دارو، شامپو، شیر و جوهر استفاده می‌شوند. بطری‌های پلاستیکی از نمو...
بیشتر بخوانید
فیلم آموزشی پنج خلاقیت های کاربردی پنج – خلاقیت با وسایل دور ریختنی

فیلم آموزشی پنج خلاقیت های کاربردی پنج – خلاقیت با وسایل دور ریختنی – آفرینندگی یا آفرینشگری یا خلاقیت، مهم‌ترین و اساسی‌ترین قابلیت و توانایی انسان و بنیادی‌ترین عامل ایجاد ارزش است که در همهٔ ابعاد و جوانب زندگی وی نقش کاملاً حیاتی ایفا می‌کند. خلاقیت و نوآوری از والاترین ویژگی‌های انسان ا...
بیشتر بخوانید
فیلم آموزشی پنج خلاقیت با بطری نوشابه – خلاقیت با وسایل دور ریختنی

فیلم آموزشی پنج خلاقیت با بطری نوشابه – خلاقیت با وسایل دور ریختنی – بطری پلاستیکی نوعی بطری است که از پلاستیک تولید می‌شود. بطری‌های پلاستیکی معمولاً برای ذخیره مایعاتی مانند آب، نوشیدنی‌های گازدار، روغن موتور، روغن آشپزی، دارو، شامپو، شیر و جوهر استفاده می‌شوند. بطری‌های پلاستیکی از نمونه‌...
بیشتر بخوانید
فیلم آموزشی پنج خلاقیت با بطری و قوطی دو – خلاقیت با وسایل دور ریختنی

فیلم آموزشی پنج خلاقیت با بطری و قوطی دو – خلاقیت با وسایل دور ریختنی – آفرینندگی یا آفرینشگری یا خلاقیت، مهم‌ترین و اساسی‌ترین قابلیت و توانایی انسان و بنیادی‌ترین عامل ایجاد ارزش است که در همهٔ ابعاد و جوانب زندگی وی نقش کاملاً حیاتی ایفا می‌کند. خلاقیت و نوآوری از والاترین ویژگی‌های انسان...
بیشتر بخوانید
فیلم آموزشی پنج خلاقیت کاربردی سه – خلاقیت با وسایل دور ریختنی

فیلم آموزشی پنج خلاقیت کاربردی سه – خلاقیت با وسایل دور ریختنی – آفرینندگی یا آفرینشگری یا خلاقیت، مهم‌ترین و اساسی‌ترین قابلیت و توانایی انسان و بنیادی‌ترین عامل ایجاد ارزش است که در همهٔ ابعاد و جوانب زندگی وی نقش کاملاً حیاتی ایفا می‌کند. خلاقیت و نوآوری از والاترین ویژگی‌های انسان است.
بیشتر بخوانید
فیلم آموزشی پنج خلاقیت با بطری و قوطی – خلاقیت با وسایل دور ریختنی

فیلم آموزشی پنج خلاقیت با بطری و قوطی – خلاقیت با وسایل دور ریختنی – قوطی نوعی بسته، جعبه یا ظرف است که به منظور بسته‌بندی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این بسته‌بندی برای نگهداری غذاها، خوراکی‌ها، روغن و مواد شیمیایی به صورت بلند مدت هم کاربرد دارد. قوطی‌ها از جنس فلزها مثل آلومینیوم می‌باشند....
بیشتر بخوانید
فیلم آموزشی ساخت ابزار آلات دو – خلاقیت با وسایل دور ریختنی

فیلم آموزشی ساخت ابزار آلات دو – خلاقیت با وسایل دور ریختنی – آفرینندگی یا آفرینشگری یا خلاقیت، مهم‌ترین و اساسی‌ترین قابلیت و توانایی انسان و بنیادی‌ترین عامل ایجاد ارزش است که در همهٔ ابعاد و جوانب زندگی وی نقش کاملاً حیاتی ایفا می‌کند. خلاقیت و نوآوری از والاترین ویژگی‌های انسان است.
بیشتر بخوانید
فیلم آموزشی شعبده بازی با کبریت – خلاقیت با وسایل دور ریختنی

فیلم آموزشی شعبده بازی با کبریت – خلاقیت با وسایل دور ریختنی – واژه کبریت پیش از ساخت کبریت‌های شیمیایی امروزی در پارسی و عربی در معنای گوگرد استفاده می‌شد. ریشه واژه کبریت به واژه کوپریتو (kuprītu) اکدی بازمی‌گردد که نخست زبان آرامی آن را به صورت ku-eb̲h̲rīt̲h̲ā وام گرفت و سپس عربی و پارسی...
بیشتر بخوانید
فیلم آموزشی پنج خلاقیت کاربردی دو – خلاقیت با وسایل دور ریختنی

فیلم آموزشی پنج خلاقیت کاربردی دو – خلاقیت با وسایل دور ریختنی – آفرینندگی یا آفرینشگری یا خلاقیت، مهم‌ترین و اساسی‌ترین قابلیت و توانایی انسان و بنیادی‌ترین عامل ایجاد ارزش است که در همهٔ ابعاد و جوانب زندگی وی نقش کاملاً حیاتی ایفا می‌کند. خلاقیت و نوآوری از والاترین ویژگی‌های انسان است.
بیشتر بخوانید
فیلم آموزشی پنج خلاقیت کاربردی – خلاقیت با وسایل دور ریختنی

فیلم آموزشی پنج خلاقیت کاربردی – خلاقیت با وسایل دور ریختنی – آفرینندگی یا آفرینشگری یا خلاقیت، مهم‌ترین و اساسی‌ترین قابلیت و توانایی انسان و بنیادی‌ترین عامل ایجاد ارزش است که در همهٔ ابعاد و جوانب زندگی وی نقش کاملاً حیاتی ایفا می‌کند. خلاقیت و نوآوری از والاترین ویژگی‌های انسان است.
بیشتر بخوانید
فیلم آموزشی ساخت نگه دارنده موبایل – خلاقیت با وسایل دور ریختنی

فیلم آموزشی ساخت نگه دارنده موبایل – خلاقیت با وسایل دور ریختنی – تلفن همراه یا گوشی همراه که به آن موبایل نیز می‌گویند، وسیله‌ای است برای ارسال و دریافت تماس تلفنی از طریق ارتباط رادیویی در پهنای وسیع جغرافیایی. منظور از موبایل وسیله‌ای است که برای اتصال به شبکهٔ تلفن همراه به کار می‌رود.
بیشتر بخوانید
فیلم آموزشی ساخت سبزه عید متفاوت – خلاقیت با وسایل دور ریختنی

فیلم آموزشی ساخت سبزه عید متفاوت – (فیلم آموزشی خلاقیت و کاردستی) – آفرینندگی یا آفرینشگری یا خلاقیت، مهم‌ترین و اساسی‌ترین قابلیت و توانایی انسان و بنیادی‌ترین عامل ایجاد ارزش است که در همهٔ ابعاد و جوانب زندگی وی نقش کاملاً حیاتی ایفا می‌کند. خلاقیت و نوآوری از والاترین ویژگی‌های انسان است...
بیشتر بخوانید
فیلم آموزشی چهار خلاقیت متفاوت و دیدنی – خلاقیت با وسایل دور ریختنی

فیلم آموزشی چهار خلاقیت متفاوت و دیدنی – (فیلم آموزشی خلاقیت و کاردستی) – آفرینندگی یا آفرینشگری یا خلاقیت، مهم‌ترین و اساسی‌ترین قابلیت و توانایی انسان و بنیادی‌ترین عامل ایجاد ارزش است که در همهٔ ابعاد و جوانب زندگی وی نقش کاملاً حیاتی ایفا می‌کند. خلاقیت و نوآوری از والاترین ویژگی‌های انس...
بیشتر بخوانید
فیلم آموزشی چهار خلاقیت نجاری و ساخت اشیاء – خلاقیت با وسایل دور ریختنی

فیلم آموزشی چهار خلاقیت نجاری و ساخت اشیاء – (فیلم آموزشی خلاقیت و کاردستی) – آفرینندگی یا آفرینشگری یا خلاقیت، مهم‌ترین و اساسی‌ترین قابلیت و توانایی انسان و بنیادی‌ترین عامل ایجاد ارزش است که در همهٔ ابعاد و جوانب زندگی وی نقش کاملاً حیاتی ایفا می‌کند. خلاقیت و نوآوری از والاترین ویژگی‌های...
بیشتر بخوانید
فیلم آموزشی خلاقیت با شلوار لی – ترمیم کفش – خلاقیت با وسایل دور ریختنی

فیلم آموزشی خلاقیت با شلوار لی – ترمیم کفش – (فیلم آموزشی خلاقیت و کاردستی) – آفرینندگی یا آفرینشگری یا خلاقیت، مهم‌ترین و اساسی‌ترین قابلیت و توانایی انسان و بنیادی‌ترین عامل ایجاد ارزش است که در همهٔ ابعاد و جوانب زندگی وی نقش کاملاً حیاتی ایفا می‌کند. خلاقیت و نوآوری از والاترین ویژ...
بیشتر بخوانید
فیلم آموزشی ساخت قاب گوشی – جاکلیدی – خلاقیت – خلاقیت با وسایل دور ریختنی

فیلم آموزشی ساخت قاب گوشی – جاکلیدی – خلاقیت – (فیلم آموزشی خلاقیت و کاردستی) – آفرینندگی یا آفرینشگری یا خلاقیت، مهم‌ترین و اساسی‌ترین قابلیت و توانایی انسان و بنیادی‌ترین عامل ایجاد ارزش است که در همهٔ ابعاد و جوانب زندگی وی نقش کاملاً حیاتی ایفا می‌کند. خلاقیت و نوآوری از والا...
بیشتر بخوانید
فیلم آموزشی ساخت درب باز کن – تفنگ ساده – تیرکمان – خلاقیت با وسایل دور ریختنی

فیلم آموزشی ساخت درب باز کن – تفنگ ساده – تیرکمان – (فیلم آموزشی خلاقیت و کاردستی) – آفرینندگی یا آفرینشگری یا خلاقیت، مهم‌ترین و اساسی‌ترین قابلیت و توانایی انسان و بنیادی‌ترین عامل ایجاد ارزش است که در همهٔ ابعاد و جوانب زندگی وی نقش کاملاً حیاتی ایفا می‌کند. خلاقیت و نوآوری از...
بیشتر بخوانید
ایران پرج