فیلم آموزشی سه خلاقیت برای گوشی های هوشمند – خلاقیت با وسایل دور ریختنی

فیلم آموزشی سه خلاقیت برای گوشی های هوشمند – (فیلم آموزشی خلاقیت و کاردستی) – آفرینندگی یا آفرینشگری یا خلاقیت، مهم‌ترین و اساسی‌ترین قابلیت و توانایی انسان و بنیادی‌ترین عامل ایجاد ارزش است که در همهٔ ابعاد و جوانب زندگی وی نقش کاملاً حیاتی ایفا می‌کند. خلاقیت و نوآوری از والاترین ویژگی‌های...
بیشتر بخوانید
فیلم آموزشی ساخت تیرکمان ساده – خلاقیت با وسایل دور ریختنی

فیلم آموزشی ساخت تیرکمان ساده – (فیلم آموزشی خلاقیت و کاردستی) – آفرینندگی یا آفرینشگری یا خلاقیت، مهم‌ترین و اساسی‌ترین قابلیت و توانایی انسان و بنیادی‌ترین عامل ایجاد ارزش است که در همهٔ ابعاد و جوانب زندگی وی نقش کاملاً حیاتی ایفا می‌کند. خلاقیت و نوآوری از والاترین ویژگی‌های انسان است.
بیشتر بخوانید
فیلم آموزشی سه خلاقیت ساده در راحتتر کردن کارها – ساخت فندک – خلاقیت با وسایل دور ریختنی

فیلم آموزشی سه خلاقیت ساده در راحتتر کردن کارها – ساخت فندک – (فیلم آموزشی خلاقیت و کاردستی) – آفرینندگی یا آفرینشگری یا خلاقیت، مهم‌ترین و اساسی‌ترین قابلیت و توانایی انسان و بنیادی‌ترین عامل ایجاد ارزش است که در همهٔ ابعاد و جوانب زندگی وی نقش کاملاً حیاتی ایفا می‌کند. خلاقیت و نوآور...
بیشتر بخوانید
فیلم آموزشی ساخت لیوان – سیم پیچ – فندک متفاوت – خلاقیت با وسایل دور ریختنی

فیلم آموزشی ساخت لیوان – سیم پیچ – فندک متفاوت – (فیلم آموزشی خلاقیت و کاردستی) – آفرینندگی یا آفرینشگری یا خلاقیت، مهم‌ترین و اساسی‌ترین قابلیت و توانایی انسان و بنیادی‌ترین عامل ایجاد ارزش است که در همهٔ ابعاد و جوانب زندگی وی نقش کاملاً حیاتی ایفا می‌کند. خلاقیت و نوآوری از وا...
بیشتر بخوانید
فیلم آموزشی ساخت رنده – جعبه نخ و سوزن – جاصابونی – خلاقیت با وسایل دور ریختنی

فیلم آموزشی ساخت رنده – جعبه نخ و سوزن – جاصابونی – (فیلم آموزشی خلاقیت و کاردستی) – آفرینندگی یا آفرینشگری یا خلاقیت، مهم‌ترین و اساسی‌ترین قابلیت و توانایی انسان و بنیادی‌ترین عامل ایجاد ارزش است که در همهٔ ابعاد و جوانب زندگی وی نقش کاملاً حیاتی ایفا می‌کند. خلاقیت و نوآوری از...
بیشتر بخوانید
فیلم آموزشی ساخت تازن لباس – تیزبر – تجهیز دوچرخه – خلاقیت با وسایل دور ریختنی

فیلم آموزشی ساخت تازن لباس – تیزبر – تجهیز دوچرخه – (فیلم آموزشی خلاقیت و کاردستی) – آفرینندگی یا آفرینشگری یا خلاقیت، مهم‌ترین و اساسی‌ترین قابلیت و توانایی انسان و بنیادی‌ترین عامل ایجاد ارزش است که در همهٔ ابعاد و جوانب زندگی وی نقش کاملاً حیاتی ایفا می‌کند. خلاقیت و نوآوری از...
بیشتر بخوانید
فیلم آموزشی ساخت اره – خلاقیت با بطری نوشابه – خلاقیت با وسایل دور ریختنی

فیلم آموزشی ساخت اره – خلاقیت با بطری نوشابه – (فیلم آموزشی خلاقیت و کاردستی) – آفرینندگی یا آفرینشگری یا خلاقیت، مهم‌ترین و اساسی‌ترین قابلیت و توانایی انسان و بنیادی‌ترین عامل ایجاد ارزش است که در همهٔ ابعاد و جوانب زندگی وی نقش کاملاً حیاتی ایفا می‌کند. خلاقیت و نوآوری از والاترین و...
بیشتر بخوانید
فیلم آموزشی ساخت سه اسباب بازی با وسایل دور ریختنی – خلاقیت با وسایل دور ریختنی

فیلم آموزشی ساخت سه اسباب بازی با وسایل دور ریختنی – (فیلم آموزشی خلاقیت و کاردستی) – آفرینندگی یا آفرینشگری یا خلاقیت، مهم‌ترین و اساسی‌ترین قابلیت و توانایی انسان و بنیادی‌ترین عامل ایجاد ارزش است که در همهٔ ابعاد و جوانب زندگی وی نقش کاملاً حیاتی ایفا می‌کند. خلاقیت و نوآوری از والاترین و...
بیشتر بخوانید
فیلم آموزشی سه خلاقیت پیچ و پیچ گوشتی – خلاقیت با وسایل دور ریختنی

فیلم آموزشی سه خلاقیت پیچ و پیچ گوشتی – (فیلم آموزشی خلاقیت و کاردستی) – آفرینندگی یا آفرینشگری یا خلاقیت، مهم‌ترین و اساسی‌ترین قابلیت و توانایی انسان و بنیادی‌ترین عامل ایجاد ارزش است که در همهٔ ابعاد و جوانب زندگی وی نقش کاملاً حیاتی ایفا می‌کند. خلاقیت و نوآوری از والاترین ویژگی‌های انسا...
بیشتر بخوانید
فیلم آموزشی سه خلاقیت میخ و مته – جعبه ابزار – خلاقیت با وسایل دور ریختنی

فیلم آموزشی سه خلاقیت میخ و مته – جعبه ابزار – (فیلم آموزشی خلاقیت و کاردستی) – آفرینندگی یا آفرینشگری یا خلاقیت، مهم‌ترین و اساسی‌ترین قابلیت و توانایی انسان و بنیادی‌ترین عامل ایجاد ارزش است که در همهٔ ابعاد و جوانب زندگی وی نقش کاملاً حیاتی ایفا می‌کند. خلاقیت و نوآوری از والاترین و...
بیشتر بخوانید
فیلم آموزشی بیست خلاقیت حرفه ای برای تغییر زندگی – خلاقیت با وسایل دور ریختنی

فیلم آموزشی بیست خلاقیت حرفه ای برای تغییر زندگی – (فیلم آموزشی خلاقیت و کاردستی) – آفرینندگی یا آفرینشگری یا خلاقیت، مهم‌ترین و اساسی‌ترین قابلیت و توانایی انسان و بنیادی‌ترین عامل ایجاد ارزش است که در همهٔ ابعاد و جوانب زندگی وی نقش کاملاً حیاتی ایفا می‌کند. خلاقیت و نوآوری از والاترین ویژ...
بیشتر بخوانید
فیلم آموزشی بیست خلاقیت حرفه ای – خلاقیت با وسایل دور ریختنی

فیلم آموزشی بیست خلاقیت حرفه ای – (فیلم آموزشی خلاقیت و کاردستی) – آفرینندگی یا آفرینشگری یا خلاقیت، مهم‌ترین و اساسی‌ترین قابلیت و توانایی انسان و بنیادی‌ترین عامل ایجاد ارزش است که در همهٔ ابعاد و جوانب زندگی وی نقش کاملاً حیاتی ایفا می‌کند. خلاقیت و نوآوری از والاترین ویژگی‌های انسان است.
بیشتر بخوانید
۱۱ خلاقیت با وسایل دور ریختنی – خلاقیت با وسایل دور ریختنی

۱۱ خلاقیت با وسایل دور ریختنی – (فیلم آموزشی خلاقیت و کاردستی) – آفرینندگی یا آفرینشگری یا خلاقیت، مهم‌ترین و اساسی‌ترین قابلیت و توانایی انسان و بنیادی‌ترین عامل ایجاد ارزش است که در همهٔ ابعاد و جوانب زندگی وی نقش کاملاً حیاتی ایفا می‌کند. خلاقیت و نوآوری از والاترین ویژگی‌های انسان است.
بیشتر بخوانید
آموزش ساخت تلمبه دستی – ساخت وسایل با سرنگ – خلاقیت

آموزش ساخت تلمبه دستی- پمپ یا تلمبه نوعی پمپ باد است که معمولا برای باد کردن تایر دوچرخه استفاده می‌شود. برای وصل شدن به تایر از یک والو استفاده می‌شود که یکی از دو نوع Schrader valve یا Presta valve (یا هردو) است این دو، دو نوع از معروف ترین نوع والوهای مورد استفاده در ...
بیشتر بخوانید
ایران پرج